Eksterne links

Titel Beskrivelse
MINT Nordic MINT i de nordiske lande: Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige. Välkommen till MINT Nordic's side! MINT Nordic er en anden underafdeling MINT Inc - en international, ideell organisation for MI-tränare som har gået og træneruddannelse arrangeret av MINT (TNT – Training of New Trainers) i Motiverande samtal – MI. MINT Nordic styrelse 2022 – 2023 består av Karin Nylind, Ordförande (SV) Jennifer Ollis Blomqvist, Kassör/medlemsadministratör (SV) Bente Malig Larsen , DK Fatma Kizil (SV) Monica Hoen Island (NO) Silje Lill Rimstad (NO) Jenny Åkerlund (SV) Malene Akapuaka Brandt Andersen (DK) För att kontakta MINT Nordisk bestyrelse sender en e-mail til: mintnordicstyrelsen@gmail.com. Bli medlem i MINT Nästa TNT (Training for Trainers) är i Köpenhamn, Danmark vecka 42. Lathund för ansökningar till Nordisk TNT finns längre ner på sidan. Anmälan öppnar 13 mars 2023 kl. 16 UTC. Hei alle som ønsker å søke om TNT! Dere vil få mulighet til å laste ned søknaden for TNT 2023 den 22.februar. Søknad kan sendes inn den 13.mars. Utfyllende informasjon vedrørende søknad vil bli lagt ut den 22.februar, men det kan være lurt å begynne forberedelse på å samle inn den informasjonen som trengs. Information om att bli medlem finns här: https://motivationalinterviewing.org/pathways-membership Information om att söka TNT och förbereda ansökan finns här: https://motivationalinterviewing.org/training-new-trainers 1. På nettsiden er det ført opp en del faktorer: - Workshop: include trainer names, dates of training, number of contact hours and content and format of workshop - University Course: include names of teachers, syllabus, location - Workplace Training: include trainers’ names, contact hours content and format of the training process including supervision received. 2. Ongoing MI Skill Development - Intermediate and Advanced Workshops: include trainer names, number of contact hours and content and format of workshop - Supervision and Coaching: include name of supervisor or coach and whether or not formal feedback of training samples was included. Include information on fidelity instruments used to evaluate your work sample(s) (MITI, MIA-Step, BECCI, etc.). Include an example of your feedback if you wish. - Self-guided study: provide detailed information about your study plan and resources. Tell us how you received objective feedback about your performance. 3. MI Training Experience (if applicable) - Co-Training with a MINT member: include name of trainer and dates - Types of MI training you have provided: describe in detail the level and depth of training you have provided, including any supervision or feedback you have provided to your trainees. Include documentation (syllabi, evaluations) that is relevant, if you wish. 4. Research on MI (if applicable): include titles and abstracts of studies conducted, as well as contact details for supervisors and/or co-researchers. Bli medlem i MINT Nordic Om du er medlem i MINT Inc. skal du bare tilmelde dig MINT Nordic ved at sende en e-mail til: mintnordicstyrelsen@gmail.com. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Motiverande samtal - MI Motiverande samtal- MI är en samtalsmodell som används av professionella som ser det som sin arbetsuppgift att hjälpa andra till utveckling och förändring. Ett MI-samtal är en på samarbete grundad samtalsstil med mål att stärka personers egen motivation och åtagande /efterfølgende/ att genomföra en förändring. Samtalet bygger på acceptans /accept av människans absoluta värde /værdi och autonomi som förmedlas /formidles genom empati och bekräftande. Samtalsledaren vägleder/ vejleder klienten/patienten mot sitt förändringsmål genom att framkalla och stärka personens egna skäl /grunde, behov av och tilltro till förändring. MI kan med fördel kombineras med andra interventioner, terapi eller behandling. MI stärker effekten av en rad /række olika/ forskellige behandlingar. MI fungerar även/ endog som en självständig insats i de fall/ tilfælde då/ hvor klienter/ patienters egen förmåga till förändring är tillräcklig/ tilstrækkelig utan att annan behandling behövs. För mer om evidens ladda ned /download pdf MI evidens en sammanställning av forskningsresultat av Charlotte Rollsby. Här finns även Rubak S et al. Den motiverende samtale – en metaanalyse Hur/ hvordan lär man sig MI? Det finns många sätt /måder att utveckla sina färdigheter som samtalsledare. Några viktiga mål att sträva efter för att nå framgång vad det gäller att använda Motivarande samtal – MI är - Att behärska reflektivt lyssnande. Lyssna aktivt, låta klienten/patienten få det största talutrymmet, kunna spegla det som klienten/patienter säger och menar. Förstå klientens/patientens drivkrafter. Avstå från att komma med icke efterfrågade råd och att argumentera och korrigera klientens/patientens uttalanden. - Att förmedla medkänsla och empati. Genom att arbeta tillsammans för klientens bästa och använda reflektivt lyssnande. - Att vägleda mot ett specifikt förändringsmål. Genom att framkalla och stärka förändringsprat och undvika och hantera dissonans. - Att stärka tilltron till den egna förmågan. Genom att hitta styrkor och framgångar och tillföra hopp. I en MI utbildning arbetar deltagarna aktivt med att förbättra sina kommunikationsfärdigheter och använda hjälpsamma strategier. Genom olika övningar får deltagarna insikter i vad MI är, Varför det är hjälpsamt och Hur man gör. Vill du kontakta en MI-tränare? MINT i Sverige - i Danmark - i Norge Vill du komma till kalendariet där MI-utbildningar läggs upp. Klicka här. Vill du hitta litteratur om ämnat klicka här. MI är en samtalsmetod som i viss mån går att mäta genom olika kodningsinstrument. Om du är intresserad av att utveckla dina färdigheter i MI genom kodning kan du kontakta www.miclab.se och www.miqagruppen.org i Sverige, http://korusbergen.no/mi-mi-analyse/mi-analyse/ i Norge . Link til et dansk kodningslab. Vad är MINT? MINT er det motiverende interviewnetværk af trænere. Det er en international non-profit organisation for MI-coaches med det formål at forbedre kvaliteten af ​​uddannelse og træning i MI, så arbejdet, der gøres for at styrke folks motivation for positiv forandring og udvikling, er så nyttigt og effektivt som muligt. MINT 1997 blev dannet af en lille gruppe MI-trænere og skaberne William R Miller og Stephen Rollnick. I dag består organisationen af ​​over 700 medlemmer fra 35 lande, og 20 forskellige sprog er repræsenteret. MINT strävar efter att: Främja god tillämpning av Motiverande Samtal i fråga om användningen av MI och vid utbildningen av utövare och lärare. Stödja medlemmarnas verksamhet och kompetens genom att organisera möten, erbjuda möjligheter till kommunikation och gemensamma utbildningsmöjligheter. Stimulera utvecklingen hos den enskilde samtalsledaren såväl som utvecklingen av nätverkets metoder och strukturer. Sprida MI genom att dela och förmedla kunskap om undervisning av god MI praktik. Nätverket uppmuntrar medlemmarna att överskrida kulturella, språkliga och organisatoriska hinder för att arbeta konstruktivt och kritiskt hantera den beteendevetenskap som finns tillgänglig. Avkastningen av nätverkets verksamhet används endast för att stödja god MI praktik. Syftet / målet med organisationen är att arbete för utmärkt bruk av MI vad det gäller såväl klinisk praktik som forskning och utbildning/träning. MINT støtter sine medlemmer ved at tilbyde årlige samlinger, såkaldt MINT Forum med fokus på at udvikle MI-coaches evne til at uddanne praktikere, så MI-modellen til motiverende samtale bliver effektiv. MINT tilbyder videre en web-baseret plattform for kommunikation og spridning af erfaringer, opdagelser, forskning, information og samlet modeller og værktøj. Andan i MI og de grundlæggende værdier; Kvalitét, Öppenhet, Generositet og Respekt genomsyrer MINT. Som medlem av MINT man forpligter sig til at arbejde i overensstemmelse med de vedtægter og værdier, som foreningen har for at afklare dette, kan medlemmerne godkende et styringsdokument (link til dette) MINT Nordic er en ideell forening for nordiske medlemmer av MINT Inc. Ett lokalt nätverk för danska, finska, isländska, norska och svenska medlemmar. Nätverket anordnar lokala möten för nätverksbyggande och har en egen kommunikation via det nordiska e-forumet på www.motivationalinterviewing.org. Det är avgiftsfritt att vara med i Nordic MINT forudsat at det årlige gebyr er betalt til MINT Inc. MINT Nordic er en del af MINT Inc. og deler det samme mål og bestræbelser. MINT Hvert andet år arrangerer Nordic et forum for sine medlemmer, hvor vi, både MINT Incs forum tilbydes muligheden for at dele erfaringer og viden med os, samt skabe mulighed for dybdegående færdigheder som MI-coach. Det er også en mulighed for at tilbringe tid med andre MI-trænere fra vores nabolande.
AFDEM Association Francophone de Diffusion de l'Entretien Motivationnel
GETEM Grupo Espanol de Trabajo en Entravista Motivacional
Flushed Center for alkoholisme, stofmisbrug og afhængighed ved University of New Mexico
Motiverende interviews The Mid Atlantic ATTCs motiverende interviewside
Psy Motion Clinic Psykiatri og Psykoterapi klinik
Arkiv Motiverende interviews arkivside
MINTneret Vereniging van Nederlandstalige undervisere i Motiverende Gespreksvoering
CASPI Computervurdering af simulerede patientinterviews (CASPI)
MI i gruppeindstillinger
2013 Krakow MINT Presenter
PSF-ansøgning 2013 Vedhæftet finder du PSF-ansøgningen for 2013.
Krakow Information
MINT TNT Koordinator Service
MINT Kandidatspørgeskema
MINT Nomineret kandidat
MINT Bestyrelsens referat af 28. maj-
MINT Bestyrelsens referat af 12. juni
MINT Referat af bestyrelsesmøde
2013 UDKAST MINT forum

Sider

Gå til top