Ressource: The MIndful Trainer: tanker om at bringe korte mindfulde øjeblikke ind i MI-træninger

Beskrivelse: 

Tankerne og ideerne i denne Mindful Trainer-ressource blev indsamlet fra MINT Medlemmer under en workshop faciliteret af Jesse Berg i 2016 Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum med titlen "The Mindful Trainer." Cirka 100 MINT medlemmer deltog i denne workshop. Af disse deltagere rapporterede omkring 40 %, at de havde deres egen regelmæssige mindfulness-praksis. Den første halvdel af workshoppen var et kort overblik over en række forskellige måder, som "mindfulness" er blevet grebet an på i "tredje bølgeterapier" og andre sammenhænge. I løbet af anden halvdel af den timelange workshop dannede deltagerne små grupper for at diskutere "hvordan, hvad og hvorfor ved at inkorporere mindfulness i MI-træning." Denne publikation er de organiserede og redigerede resultater af disse diskussioner.

Ressourcefil: 
Engelsk
Open Access
Varer til salg: 
Gå til top